فایل ورد (Word)بررسی مبحث جهش یا موتاسیون

فایل ورد (Word)بررسی مبحث جهش یا موتاسیون

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل ورد (Word)بررسی مبحث جهش یا موتاسیون دارای 135 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (Word)بررسی مبحث جهش یا موتاسیون کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

بخشی از فهرست مطالب پروژه فایل ورد (Word)بررسی مبحث جهش یا موتاسیون

فصل اول :

-كلیات

-تاریخچه موتاسیون

-جهش (موتاسیون)

-ماهیت جهش

فصل دوم

انواع موتاسیون

-انواع جهش

-موتاسیونهای كروموزمی

-ناهنجاری در تعداد كروموزوم ها

-ناهنجاری ساختمانی كروموزوم ها

-موتاسیونهای نقطه ای یا ژنی

-عوامل به وجود آورنده جهش

-جهش های خود به خودی

-جهش های القایی یا ایجادی

-القای جهش

-جهش های كشت سلول سوماتیكی

فصل سوم

كاربرد موتاسیون در اصلاح نباتات

-اصلاح گیاهان با استفاده از موتاسیون

-انتخاب والدین

-نامگذاری نسل های موتاسیون

-اندازه جمعیت

-جمعیت ونسل بعدی

-اصلاح موتاسیونی از طریق بذر

-بازیافت و دستیابی به موتان

-روشهای اصلاحی بعد از ایجاد موتاسیون

-مزایا و معایب انواع روشهای اصلاحی بعد از ایجاد موتان

-تغییرات ژنتیكی حاصل از موتاسیون در طول دوره حفاظت رژم پلاسم در بانك ژن

-تنوع سما كلونال

-برخی از جهش های مفید در اصلاح نباتات

-جهش در سورگرم

-موتانتهای برنج

-جایگزینی ژنی از كروموزوم های بیگانه

-نقش بهنژادی با جهش

كلیات :
مقدمه : محققین اصلاح نباتات از طریق شناخت عواملی كه موجب تكامل طبیعی گیاهان شده است در امر به نژادی استفاده می كنند . گیاهان اصولاً به یكی از روشهای زیر تنوع پیدا كرده اند .
1-جهش ژنی ( موتاسیونی )
2-دورگ گیری بین گونه ای
3-پلی پلوئیدی
4-رانده شدن ژنتیكی
موتاسیون یكی از عوامل مهم ایجاد تنوع و تكامل در گیاهان می باشد . موتاسیون ممكن است باعث مرگ ، عقیمی و یا ایجاد خصوصیات جدید و صفات عالی و مطلوب گردد ، تعداد زیادی از گیاهان زراعی از جمله چغندر قند ، ذرت ، كتان ، سویا ، جو برنج و لوبیا و گوجه فرنگی از این طریق تنوع یافته است . برای مثال تنها تفاوت میان جو وحشی H . spontanneun و جو معمولی H . vulgare حاصل در منطقه جرمو این است كه ساقه و سنبله جو جرمو محكمتر از جو وحشی بوده و دارای ریزش كمتری است .

تاریخچه موتاسیون :
واژه موتاسیون یا جهش اولین بار در سال( 1650 م ) در مورد بروز و ظهور تغییرات ساختمانی مشهود در موجودات زنده بكار برده شد . اما چون استقبال چندانی از این واژه نشد و به زودی به فراموشی سپرده شد . در اوایل قرن بیستم (1901 م ) یك گیاه شناس هلندی به نام هوگو دووریس ( Hvgo Deveries ) ضمن مطالعه بر روی گیاه پامچال نظرات و كشفیات ژرژ مندل ( G.mendel ) زیست شناس مشهور قرن نوزدهم در زمینه وراثت مورد مطالعه مجدد قرار داد و توانست اهمیت و عمق تحقیقات مندل را بار دیگر در ابعاد جدید نشان دهد . وی در ارائه و بررسی نظرات مندل واژه موتاسیون را برای انواع جدید تغییر یافته بكار برد و از آن پس این واژه به طور گسترده ای مورد استفاده زیست شناسان قرار گرفت . هوگو دووریس در تجربیات خود پی برد كه گاهی افراد یك گونه صفاتی از خود بروز می دهند كه در جد آنها وجود نداشته اند و نیز این صفات پس از ظهور موروثی می گردند ، وی پدیده مذكور را موتاسیون نامید .

جهش ( موتاسیون ) :
جهش یكی از پدیده های مهم طبیعت است . این پدیده در تحول موجودات زنده نقش به سزائی دارد . اساس جهش تغییرات ساختمان شیمیایی ژنهاست . این تغییرات به صورت صفات ارثی جدید در می آیند و در میان افراد یك جامعه منتشر می شوند .
جهش یكی از اساسی ترین مقولات در زیست شناسی مخصوصاً زیست شناسی مولكولی و اختصاصاً در ژنتیك مولكولی و رشته های عملی وابسته به آن در پزشكی ، دامپروری و كشاورزی می باشد ، (( تغییر در ساختار ژنتیكی (ژنوتیپی) )) موجودات زنده اعم از اینكه بروز خارجی ( فتوتیپی ) پیدا بكند یا نكند تغییر جهشی یا mutation و محصول چنین جهش و تغییری جهش یافته یا mutant خوانده می شود . واژه موتاسیون (mutation) از لفظ لاتین mutatio به معنای یك تغییر عمده و اساسی و ناگهانی مشتق شده است . در فارسی واژه جهش به معنای جستن ، جهیدن ، جست و خیز معادل واژه موتاسیون توسط بعضی محققین ایرانی بكار برده می شود و معمولاً یك یا چند تغییر ناگهانی فتوتیپی مشهود در سطح ارگانیسم ها را شامل می شود . در ابتدای كشف موتاسیون این واژه برای تغییراتی به كاربرده می شد كه عموماً ظاهری و یا فتوتیپی بودند و لزوماً موروثی نبودند ، اما بعد از كشفیات جدید در قلمرو زیست شناسی مولكولی واز جمله ژنتیك مولكولی ، امروزه این واژه كمتر برای تغییرات ظاهری محدود و یا گسترده بكار می رود ، بلكه صرفاً بر آن تغییراتی اطلاق می شود كه قابل انتقال از یك نسل به نسل بعدی در همان موجود می باشد .
به طور كلی علیرغم تعاریف متعدد و بحث های فراوان پیرامو.ن موضوع جهش هنوز تعریف جامع برای آن ارائه نشده است و نظر به اینكه یك تعریف مشخص از پدیده جهش برای فهم بهتر در سایر موضوعات و مقولات مربوط به این بحث از قبیل جهش پذیری ، جهش زایی و غیره ضروری است . با توجه به مطالب ذكر شده و با در نظر گرفتن حداقل شرایط ویژگیهای تغییرات جهش شاید بتوان گفت كه : (( جهش فرآیند یا پوششی است كه موجب تغییر مجموعه وراثتی سلول و نهایتاً ایجاد یك موجود زنده ای با ویژگیهای جدید ژنتیكی می گردد )) و به تعبیر دیگر جهش یك تغییر قابل وراثت است كه به كروموزوم اثر دائم می گذارد كه به ایجاد یك موجود جهش یافته منجر می گردد . جهش ها تغییرات ژنوتیپ یعنی تغییرات ارثی می باشند كه خود را در معیار واكنش تغییر یافته گیاه موتاسیون یافته در مقایسه با اجداد موتاسیون نیافته نشان می دهند . این موتاسیون ها هم شامل شكل گیری صفات مورفولوژیك و هم شامل رفتار فیزیولوژیك گیاه در رابطه با عوامل محیطی می گردد . پدیده تغییرات ارثی را اصطلاحاً موتاسیون و فردی را كه در آن تغییرات حاصل گردیده ( موتانت ) می نامند .

منابع مورد استفاده :
1-ارزانی ، احمد 1368 مفاهیم ژنتیك و اصلاح نبات ، ناشر كمیته كشاورزی استان اصفهان
2-ارزانی ، احمد ، اصلاح گیاهان زراعی ( نوشته : جان میلتون پولمن ، دیوید آلن اسلیپر ) دانشگاه صنعتی اصفهان .
3-شفاء الدین ، سكینه 1371 ، موتاسیون و كاربرد آن در اصلاح نبات ، موسسه تحقیقات و تهیه نهال
4-فارسی ، محمد- باقری ، عبدالرضا 1372 . مبانی اصلاح نباتات ، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد
5-یزدی ، ابراهیم 1368 . تغییرات جهشی ماده ژنتیك ، بنیاد فرهنگی متین با همكاری انتشارات قلم
6-هیئت مولفان 1369 . زیست شناسی عمومی ، ناشر مركز نشر دانشگاهی .
7-زاهدی . محمد حسن 1371 . گزارش سمینار استفاده از موتاسیون ها و بیوتكنولوژی مربوط در اصلاح نباتات در خاورمیانه و كشورهای مدیترانه .
8-ناصری ، محمد 1374 گزارش سی امین سمپوزیوم كاربرد چشمه گاما در مزرعه تحقیقاتی Gamma Field در موسسه تحقیقاتی كاربرد پرتو در اصلاح بخش اصلاح نباتات و ژنتیك – آژانس بین المللی انرژی اتمی .
9-یوسفی ، فاطمه 1371 ، گزارش شركت در دوره كاربرد موتاسیون در اصلاح نباتات
10-ناصری تفتی ، مهدی (گردآوری و ترجمه)، ایجاد موتاسیون (جهش زنی ) ، عضو هیئت علمی مركز تحقیقات كشاورزی و انرژی هسته ای ، 1372

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
با سلام،محصول دانلودی فایل ورد (Word)بررسی مبحث جهش یا موتاسیون آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل فایل ورد (Word)بررسی مبحث جهش یا موتاسیون و بررسی کامل هدایت میشوید
فایل ورد (Word)بررسی مبحث جهش یا موتاسیون

دانلود این فایل